fredag 1. oktober 2010

Det kommer en dag i morgen

«It's a beautiful day», sang Bono for 30 år siden. Den norske folkehelten med kallenavnet «Giganten» ga ut en sang med en liknende tittel i 2003 på albumet «Støv og stjerner». «Vår Beste Dag» var kanskje en av Erik Byes siste verker.

«Vår beste dag» er en sang tekst på tre vers og 24 verselinjer som tar oss igjennom en dag fra solen står opp, til dag igjen blir til natt. Teksten forteller en historie om alt det fantastiske vi tar for gitt i hverdagen og får oss til å tenke. I hverdagen tenker man sjelden på hvor vakker sola og himmelen kan være når natt blir til dag og når sola byttes ut med månen, eller hvor fantastisk et stille og klart et vann kan være på en solskinnsdag.

I selve teksten finner vi flere virkemidler, men det som kanskje går igjen oftest er besjelinger. Dette er med på å løfte teksten opp på et høyere nivå og det får man til å tenke. Det er flere eksempler i teksten, men det man kanskje gir størst oppmerksomhet er; ”Solen løfter sin trompet mot munnen”. I tillegg til at dette er en besjeling, på grunn av det faktum at ”solen løfter”, kan det også karakteriseres som en metafor. Når Bye synger dette mener han egentlig at solen står opp. Det er også flere og mer tydelige metaforer i teksten, noe som gjør teksten mer ”fyldig” og spennende. Et eksempel man kanskje legger spesielt merke til er; ”Kom å lytt til dypet når vi ror mot dag”. Det han egentlig mener med denne metaforen er at man må legge merke til alt det fine når morgen blir til dag, alle de små tingene, temperaturen stiger, solen varmer, fuglekvitter og lignende. Disse er nok de to mest sentrale virkemidlene.

Men vi finner også andre virkemidler bl.a. gjentakelser. Vi har her for eksempel de to siste setningene i de to første og nesten det siste verset, i tillegg er versene satt opp likt. Alle starter med at vi må lytte til ting rundt oss, mens andre verselinje i hvert avsnitt alltid består av en besjeling. Med andre ord, mange eksempler på gjentakelser.

Melodien til ”Vår beste dag” er en rolig komposisjon av en slags ballade. Komposisjonen består ikke av mange instrumenter, men dette er slett ingen dårlig ting. Dette er med på å få teksten til å beholde sitt rolige preg, noe som igjen stemmer bra over med sangteksten, som man får inntrykk av er en rolig tekst som prøver å få oss til å tenke.

Bildene i selve videoen stemmer også bra over med sangen. De veksler mellom, å framstille de språklige bildene vi forestiller oss, som for eksempel; ” Løfterik er tonen i et fiskevak”, der vi får se et klart, blankt vann der en fisk blotter oss med sitt nærvær i et lite øyeblikk, og med å vise noe tilfeldig, men som likevel passer med tekstens lyrikk.

Teksten, musikken og bildene har alle faktorer som får deg til å tenke. Når vi setter disse sammen forsterkes dette og den ene fyller på en måte de andres svakheter. Som begrunnet tidligere ser man at man fortsatt kan gå med høyt hode og rak rygg om man kaller dette en sammensatt tekst.

Det Erik Bye prøver å si med denne teksten er at man må legge merke til alle de vakre fenomenene som man opplever hver eneste dag. Han mener man må takke for alle de små gledene man opplever hver dag. Bye tar oss igjennom en dag der han hele tiden påpeker at det skal ikke mye til for at ”Dagen i dag, den skal bli vår beste dag”, og vi ikke har en topp dag skal vi likevel gå med hevet hode fordi det kommer en dag i morgen, og dagen etter det osv. noe som betyr at vi har mange sjanser til å få en fantastisk dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar